Relatie voor informatie

Bijgewerkt op: 23 okt. 2020

Wij geloven in eerst relatie dan informatie. Verbinding is super belangrijk voor kerkzijn. Gods gemeente is niet alleen een samenhang van individuele gelovigen die zoeken naar God. Ze vormt een groep, met doelen en een missie.


Ieder kerklid zit met een bepaalde reden in de kerk. De een omdat ie dat gewend is, een ander omdat het geraakt is door het evangelie en er meer van wil horen. Een derde misschien een combinatie van beide. De bijbel noemt samenkomsten in zijn naam heilig. Overal waar 2 of 3 in Zijn naam zijn samenkomen, is Hij in hun midden (Matt. 18:20). Kennelijk waar meerdere mensen bij elkaar zijn gebeuren er dingen (BIJBELTEKST).

Aan de ene kant is de kerk als lichaam van Christus heilig en een Bijbelse opdracht. Toch is de kerk niet meer dan een groepje mensen dat zich vergadert omdat ze graag met elkaar delen wie God is. Want in de Bijbel staat ook dat de eerste gemeente

De eerste gemeente zet je erg aan het denken. Zijn we niet ver afgedwaald van hoe de kerk ooit begon? Ze deelden alles en kwamen eensgezind samen. En hun groep breidde elke dag uit (Handelingen 2:43-47).

Deze twee uiterste kom je vandaag de dag nog steeds tegen. Een heilige verzameling en een zooitje ongeregeld. We balanceren ons tussen Gods heiligheid en onze eigen manieren. De bijbel geeft helaas niet een precieze uitleg hoe we kerk moeten zijn.

Wij geloven dat relatie altijd eerder komt dan leren. Een van de functies van de kerk is dat het ons nieuwe inzichten geeft, dat we kinderen en jongeren het evangelie vertellen en dat we meer verstandige Christenen worden zodat we dit kunnen gebruiken in ons leven. Veel gereformeerde kerken geven of gaven veel aandacht aan het leerelement in de diensten. Wij geloven dat de kerk van de toekomst eerst voor relatie gaat het meer mensen kan bereiken met haar blijde boodschap.

SAMEN ZOEKEN


Als irritante pubers hadden wij een clubleider die na een paar weken het catechisatieboekje in de prullenbak gooide. Hij zei achteraf: ‘Ik merkte dat het weinig zin had om met diepe mooie teksten te komen zonder dat jullie mij kende of ik jullie.’ Wij hebben aan den lijve ondervonden hoe een relatie cruciaal is om een boodschap over te brengen. Als je zit te luisteren naar een leraar waar je niks mee hebt komt zijn uitleg ook minder over. Zeker als het gaat om geloofsgesprek: als iemand zich niet op zijn gemak voelt, zal deze zich minder openstellen en ook minder openstaan voor jouw woorden.

‘Ik merkte dat het weinig zin had om met diepe mooie teksten te komen zonder dat jullie mij kende of ik jullie.’

Daarom om samen te zoeken naar wie God is voor ons moet er eerst een connectie ontstaan. Natuurlijk kunnen we het over de Bijbel hebben zonder dat we de ander goed kennen, maar om samen te zoeken naar Gods wil en wat zijn boodschap in alle eerlijkheid betekent vraagt om blootstelling en overgave. Dit zijn beide woorden die niet passen bij een oppervlakkige afstandelijke relatie tussen mensen.

Wij hebben gemerkt dat kleine groepen enorm bevrijdend zijn voor mensen uit een grote gemeente. Ineens is er plek voor mijn verhaal en opeens kan ik heel gemakkelijk in contact komen met die persoon die ik wel eens zie zitten sinds ik lid ben, maar die ik in 20 jaar niet een keer gesproken heb. Investeren in een relatie binnen de kerk begint simpelweg met een gesprekje en wellicht een bakje koffie of een biertje. Koffiemomenten na de kerkdienst of een soos zijn uitgewezen kansen voor zo’n gesprekje. Het kost ons niet veel, maar toch een beetje moed om op een vreemde af te stappen. Toch zorgen al die gesprekjes ervoor dat de gemeente stukje bij beetje eensgezinder wordt. Ook al ben je het helemaal niet eens met elkaar op bepaalde punten, je hebt in dat kleine gesprekje ervaren wie die ander is en hopelijk kom je erachter dat hij ook maar gewoon een broeder of zuster is in geloof.

Ik heb wel eens dat ik iemand al een tijdje spreek en pas na een tijd erachter kom dat de ander ook christen is. Vaak maakt mijn hart dan een sprongetje. Terwijl ik er heel vaak niet veel aan heb, dat die ander ook christen is. Ik voel me ineens veel meer verbonden en voel zelfs een stukje liefde.

Met de Bijbel zwaaiend in de hand bij de ingang van de kerkdeuren zal er niet voor zorgen dat nieuwe of twijfelende mensen een voet over de drempel zullen zetten. De tijd vraagt om personalisatie en collectiviteit (Trendrede 2020, Tim Vreugdenhil), om een boodschap goed over te brengen. Allereerst aangepast aan de hoorder, hiervoor moet je je hoorder dus goed kennen. En ten tweede moet je als kerk openstaan voor eigen inbreng en verschil in inzicht als een tekst gezamenlijk wordt besproken. Wij geloven erg in het gesprek aangaan met mensen om verschillen te overbruggen. Dit betekent niet het overtuigen van de ander en heel vaak heeft een gesprek niet het resultaat dat je het met elkaar eens bent geworden. Toch ben je dichter bij elkaar gekomen want je hebt elkaar verteld de waarom erachter.

Met de Bijbel zwaaiend in de hand bij de ingang van de kerkdeuren zal er niet voor zorgen dat nieuwe of twijfelende mensen een voet over de drempel zullen zetten.

Hoe mooi is het dat je na een gesprekje kunt zeggen: zullen we er samen voor bidden? Wij hebben gemerkt in kleine groepjes dat bidden in een groepje voor sommigen in het begin misschien onwennig is. Maar als je er samen achterkomt dat het wat vreemd voelt om na het kringen in de grote groep te bidden, omdat de organisatie niet weet wat er in de groepjes is besproken, dan wordt het bidden in het groepje ineens vanzelfsprekender.

Wij hebben gezien dat investeren in een relatie, tussen twee heel verschillende partijen, openen voor de ander zijn zienswijze, vragen stellen en luisteren, veel verschil kan maken. Eigenlijk was mijn studentenvereniging de eerste plek waar ik mensen met verschillende achtergronden en kerkstromingen samen aan een tafel zitten en praten over dezelfde bijbel. Ze hoorden bij elkaar als vereniging en merkten ook dat ze bij elkaar hoorden in geloof en als Gods familie.
12 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven