HOE WIJ DIT DOEN

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram

Wat hebben wij al gedaan? En hoe is dit gegaan? Geen twee gemeentes zijn hetzelfde, dus is elk gemeenteproject anders. Samen met de gemeente helpen wij zoeken wat Gods plan is voor de kerk op deze plek. Dit leveren mooie verhalen op, want God zet mensen in, ieder op zijn eigen manier. Wij geloven in het vertellen van verhalen:

 

ONZE PROJECTEN

GKv/NGK DALFSEN

GKv/NGK Dalfsen kan wel een beetje onze thuishaven genoemd worden. In GKv/NGK Dalfsen hebben wij mogen spelen en ook hier is de liefde ontstaan voor kerkwerk. 

 

SOOS (2015-2017)

Dit is het grootste project dat we hebben mogen leiden. In 2016 dienden wij een plan met een initiatief om de soosruimte aan te pakken in het kerkgebouw en het een nieuwe rol te geven. Nadat we een visieplan hebben gemaakt en gepresenteerd, hebben we een verbouwing (25.000 euro) geleid en een organisatiestructuur opgezet. Al met al hebben 100 vrijwilligers meegeholpen in het grote project, en vervolgens 30 vrijwilligers zich wekelijks ingezet voor de organisatie van activiteiten in de SOOS.  

CONNECT (2020)

Door de coronacrisis werd het onmogelijk om kerkdiensten te beleggen in Dalfsen. Wij merkten dat vooral de ontmoeting gemist werd en minder het gebouw of de preken op zichzelf. Hierdoor hebben we een groep uitgenodigd in een tuin en hebben we geluncht, gezongen en gekringd met elkaar.

Het karakter van Connect is gezellig, actief, ongedwongen en persoonlijk. 

VIER-DE-DIENST (2018-2020)

De vierde dienst op de zondag in Dalfsen kreeg een andere kleur dan de ochtenddiensten en de middagdienst. Wij hebben meegeholpen om het concept VIERDEDIENST te ontwikkelen. Hierbij zijn veel vrijwilligers gevraagd om mee te helpen en zich in te zetten in de presentatie, muziek of organisatie. Ons team heeft veel verschillende functies ingevuld, zoals: gastheer, bandleider, zangleider en spreker. De VIERDEDIENST typeert zich in een meerkleurige dienst, waarbij aandacht wordt besteed aan verschillende geloofsuitingen en belevingen.