KerkSterk HELPDESK

Hoe help je elkaar als predikanten en kerkelijke professionals in tijden van corona?

Laptop

STERK 

REGIONAAL

DOELGROEP: PREDIKANTEN/KERKELIJK WERKERS

We merkten in het rondetafelgesprek dat het zinvol en helpend kan werken om er voor elkaar te zijn in coronatijd als kerkprofessionals. Laten we elkaar met regelmaat ontmoeten en vooral afvragen: hoe kunnen we elkaar helpen?

  • Hoe zet je zulke ontmoetingen op touw?

  • Hoe richt je zulke ontmoetingsmomenten in?

  • Wat kun je voor elkaar betekenen in coronatijd?

Wij zijn enthousiaste verbinders die graag meedenken om dominees te “ontlasten”. In het gesprek kwam naar voren dat veel mensen moe zijn en corona hun werk niet makkelijker heeft gemaakt. Wij helpen graag ontmoetingen te organiseren. 

Support Group Session