13.JPG
5.JPG

WAAROM WIJ DIT DOEN

VOOR EEN STERKE TEMPEL
Beeldmerk%20KerkSterk%20Blauw_edited.png

God is onze Vader en Hij heeft een plan met deze wereld. Dat plan werd zichtbaar door Jezus. En nu is het aan ons om mee te bouwen aan Zijn koninkrijk. Kerken hebben daarin een belangrijke rol.

Wat is cruciaal voor een sterke kerk? Ze wordt gedragen door 4 pijlers (zie pilaren rechts).

Tempel.jpg
 
 
WAT BETEKENEN DE PIJLERS?

 

PIJLER 1 Gemeenschap

Deze pijler heeft alles te maken met de menselijke en sociale rol de kerk heeft. Ten diepste bestaat ze, omdat christenen over de hele wereld zich geroepen voelen om zich te verzamelen. 'Waar 2 of 3 samen-zijn in Zijn naam, is God in hun midden' (1 Mattheus 18: 20). We zijn een "verzameling van vreemden" met een gezamenlijke Vader en missie. Deze pijler heeft twee doelen: 

PIJLER 2 Missie

Deze pijler laat zien dat we niet maar een clubje gelovigen zijn dat eens per week samenkomt in een gebouwtje in het dorp, maar dat we een belangrijke boodschap hebben voor Nederland en centrale plek vervullen in onze omgeving. 

 

PIJLER 3 Groei

Onder deze pijler vallen alle activiteiten en inspanningen die het doel hebben om te groeien als christenen. Veel mensen komen niet alleen wat brengen (aanbidding, collecte, inzet), maar willen zelf ook graag aangesterkt worden door anderen, de diensten of activiteiten.

PIJLER 4 Organisatie

Deze pijler beschrijft de hele organisatorische kant van kerk-zijn. Je kunt wel een boodschap hebben en uitdragen, een gemeenschap onderhouden kost ook organisatorische inspanning. Al deze zaken zijn geen randzaken maar het is fundamenteel hoe een kerk financieel, facilitair of als kerkraad opereert. 

'ontwikkelen'

user.png

INDIVIDUEEL

'samenwerken'

group.png

COLLECTIEF

'getuigen'

chatting.png

MISSIONAIR

'impact hebben'

impact.png

SOCIAAL-

MAATSCHAPPELIJK

'zoeken'

theology.png

GEESTELIJK

'leren'

innovation.png

EDUCATIEF

'inzetten'

pentathlon-individual-silhouettes-couple

TALENTEN

'leiden'

review-2.png

LEIDERSCHAP

WAAROM WIJ GELOVEN IN DE KERK

Ons verhaal is gevormd door tientallen verhalen die we de afgelopen jaren hebben gehoord.
Verhalen van zegevierende kerkleden,
jongeren die opgebrand zijn, senioren die zich zorgen maken, ouders die huilen om hun kinderen, zij zorgen ervoor dat wij dit werk doen. 

 
Church%2520Pews_edited_edited.jpg

Wij houden van de kerk. Ze is belangrijk voor Nederland! Ook zien wij het als een Bijbelse missie om als gemeente onderdeel te zijn van 
het Lichaam van Christus (1 Kor. 12). 
Best belangrijk dus die kerk!

'Wat hou ik van Uw huis'

ZIN IN MORGEN

KerkSterk richt zich op korte projecten die gemeentes meer toekomstbestendig maken. Heeft u al zin in de toekomst? Of ziet u er tegenop? Wij hebben zin in morgen! En hopen dat kerken ook langzaam vertrouwen krijgen voor de toekomst.

Church

'Waar kom je het nog meer tegen dat

een puber en een bejaarde naast elkaar zitten op een oud bankje, zingend en luisterend naar een preek

over een eeuwenoud boek?'

People In Church

Door verschillende projecten op te zetten en leiding te geven in verschillende kerkelijke gemeenten hebben wij ervaren hoe sterk de Geest van God werkt door enthousiasme en participatie van mensen heen.